Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego 2019-08-21 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-21 Zobacz
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1151D w m. Gostyń 2019-08-14 10:00 zapytanie o cenę 2019-08-21 Zobacz
3 Opracowania dokumentacji technicznych pn. Przebudowa dróg powiatowych na tere... 2019-09-03 12:00 zapytanie o cenę 2019-08-14 Zobacz
4 Przebudowa drogi powiatowej w m. Kłębanowice, w zakresie wykonanie doświetlen... 2019-09-04 12:00 zapytanie o cenę 2019-08-13 Zobacz
5 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego w sezonie... 2019-09-04 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-13 Zobacz
6 Remont drogi powiatowej nr 1201D w m. Krzydłowice na odcinku od km 3+830 do k... 2019-07-30 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-13 Zobacz
7 Zakup i dostawa znaków drogowych pionowych oraz elementów BRD 2019-08-01 14:00 zapytanie o cenę 2019-08-02 Zobacz
8 Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg 2019-07-19 10:00 zapytanie o cenę 2019-07-24 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się